Ministerstvo školství a tělovýchovy

Činnost mládeže oddílu je podporována dotací z MŠMT.