Zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.hokejmnichovice.cz

Na této stránce Vás chceme srozumitelně informovat o údajích, které o Vás zpracováváme, o důvodech, proč tak činíme, o právech, které v této souvislosti můžete využívat i o opatřeních, která přijímáme proto, aby Vaše údaje byly u nás v bezpečí.

1) Totožnost správce a kontaktní údaje
Správcem Vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány pomocí webových stránek www.hokejmnichovice.cz (dále jen „web“), je Tělovýchovná jednota Mnichovice z.s., se sídlem Sportovní 857, 251 64 Mnichovice, IČO: 16556356, Spisová značka: L 428 vedená u Městského soudu v Praze.

Kontaktovat nás můžete:

  • emailem na adresu info@hokejmnichovice.cz,
  • v listinné podobě zasláním na adresu Sportovní 857, 251 64 Mnichovice,
  • telefonicky na čísle +420 777 745 808.
2) Zpracovávané osobní údaje, účel a doba jejich zpracování

Osobní údaje zpracováváme je ty, které nám sami svěříte, a to jen na základě platného právního důvodu – oprávněného zájmu nebo z titulu plnění zákonných povinností. To je i důvod, proč na webu nevyžadujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Neshromažďujeme žádné osobní údaje, abychom Vás oslovovali s nabídkami či jinou formou reklamy.

2.1) Objednávky fanshopu

Pokud byste nám osobní údaje neposkytl/a, nemůžeme Vaši objednávku vyřídit. V souvislosti s vyřízením objednávky můžeme zpracovávat:

– Vaše jméno, příjmení, kontaktní a doručovací adresu, telefonní číslo, email a pokud objednáváte jako společnost, navíc její obchodní název, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

– Informace o Vaší objednávce – číslo objednávky, datum objednávky, informace o objednávaných produktech, kupní ceně a způsobu doručení.

– Notifikace zasílané na e-mailovou adresu zadanou při nákupu nebo následnou emailovou komunikaci související s doručením zboží nebo se stornem objednávky.

Tyto údaje mažeme nebo anonymizujeme po 4 letech od vyřízení objednávky, abychom mohli v této lhůtě státním institucím prokázat, že dodržujeme zákonné povinnosti.

2.2) Můj účet

V sekci Můj účet zpracováváme výhradně v souvislosti s vyřízením objednávek fanshopu. Rozsah zpracovávaných údajů je stejný, jako v případě objednávek fanshopu (bod 2.1). Smyslem vytvořeného účtu je, abyste nemuseli při opakovaných objednávkách zadávat své údaje znovu a mohli se podívat na historii svých objednávek.

Ze zásady vás neoslovujeme žádnými nabídkami a také neposíláme žádné reklamy. Váš účet smažeme po 4 letech od posledního přihlášení.

3) Cookies

Na webu používáme soubory cookies pro jeho úplnou funkčnost. Pro vyhledávání, pamatováka košíku na fanshopu, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu, nebo abychom pomocí anonymních dat náš web dále vylepšovali. Soubory cookies nepoužíváme, aby se vám zobrazovala nějaká naše reklama.

Při vstupu na náš web máte následující možnosti:

  • Přijmout – pokud dáte tuto volbu, máme za to, že souhlasíte s využíváním cookies,
  • Odmítnout – pokud nechcete, abychom soubory cookies zpracovávali,
  • Uložit předvolby – pokud chcete využít možnosti individuálního nastavení.

Zpracování souborů cookies můžete kdykoliv mazat, blokovat nebo rovnou zakázat přímo ve svém prohlížeči. Podrobnější informace o Zásadách zpracování cookies jsou zde.

4) Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Osobní údaje chráníme pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme potřebná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů. Všichni spolupracovníci klubu, kteří přichází do styky s Vašimi osobními údaji, zejména správci webu nebo osoby zajišťující fanshop, jsou povinní zachovávat mlčenlivost a dodržovat bezpečnostní pravidla.
5) Předávání osobních údajů třetím osobám a do zemí mimo EU

S Vašimi osobními údaji nikdy neobchodujeme a neposkytujeme je nikomu, kdo by je využíval ve svůj vlastní prospěch. K Vašim údajům se mohou dostat jen ty společnosti, které zabezpečují technický chod webu (např. poskytovatel hostingu, vlastníci některých aplikací používaných na webu).

Některá řešení pro fungování webu nám poskytují společnosti v nečlenském státě Evropské unie (zejména v USA, jako například Google), nicméně i tyto subjekty musí dodržovat právní úpravu na ochranu osobních údajů platnou v rámci EU.

Informace o konkrétním partnerovi, kterému jsou touto formou Vaše osobní údaje zpřístupněny, Vám sdělíme na základě Vašeho dotazu zaslaného na e-mailovou adresu info@hokejmnichovice.cz.

6) Vaše práva

V případě dotazu či problému se obraťte na naše kontakty (viz bod 1) a Vaši žádost společně vyřešíme. Pokud bychom měli pochybnost, zda žádost podala oprávněná osoba, můžeme Vás vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nezbytných k ověření Vaší totožnosti. Na vaše žádosti budeme reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od obdržení žádosti.

6.1) Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

Na základě vašeho podnětu Vás budeme informovat, jestli Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv. Pokud ano, tak jaké a proč.

6.2) Právo na opravu

Nepřesné nebo neúplné údaje na základě Vašeho podnětu doplníme. Pokud máte na webu vytvořený účet, můžete své osobní údaje po přihlášení upravit sami.

6.3) Právo na výmaz

Máte právo, abychom zpracovávané osobní údaje o vás vymazali. Uděláme to. Mohou nastat situace, kdy výmazu budou bránit naše jiné zákonné povinnosti. V obou případech vám dáme zprávu, jak jsem s požadavkem naložili.

6.4) Právo na přenositelnost údajů

Pokud nás vyzvete, poskytneme vaše údaje jinému správci.

6.5) Právo na vysvětlení a právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů nejednáme v souladu s právními předpisy, pošlete nám podnět k vysvětlení s případným požadavkem na odstranění závadného stavu. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.