Informace a dokumenty

Dokumenty ke stažení


Členské příspěvky

Členské příspěvky je možné uhradit za celou sezónu nebo za pololetí. 

Kategorie Celá sezóna
do 31.10.
  1. pololetí 
do 31.10.
2. pololetí
do 31.3.
U6 Minibenjamínci 1 800 Kč nebo 1 000 Kč 1 000 Kč
U8 Benjamínci 2 400 Kč 1 300 Kč 1 300 Kč
U10 Přípravka 2 600 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč
U12 Mladší žáci 2 600 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč
U15 Starší žáci 2 600 Kč 1 400 Kč 1 400 Kč

V případě, že má hráč v klubu staršího sourozence, z částky členských příspěvků se mladšímu sourozenci odečítá sleva ve výši 25%. Pokud se hráč k týmu připojí v průběhu probíhající sezónu, hradí se alikvótní část.

Členský příspěvek je možné uhradit v hotovosti vedoucímu družstva nebo převodem na účet 2113887778/2700, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno hráče. 

Některé zdravotní pojišťovny přispívají na sport dětí. Potvrzení pro vaši pojišťovnu s výší uhrazených členských příspěvků vám po předchozí dohodě rádi vystavíme.