Informace a dokumenty

Dokumenty ke stažení

Přihláška do klubu

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti


Členské příspěvky

Členské příspěvky je možné uhradit za celou sezónu nebo za pololetí. 

Kategorie Celá sezóna
do 31.10.
  1. pololetí 
do 31.10.
2. pololetí
do 31.3.
U6 Minibenjamínci 3 000 Kč nebo 1 700 Kč 1 700 Kč
U8 Benjamínci 3 800 Kč 2 100 Kč 2 100 Kč
U10 Přípravka 5 200 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč
U12 Mladší žákyně & žáci  5 600 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč
U15 Starší žákyně & žáci 6 000 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč
U18 Dorostenky & Dorostenci 6 000 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč
Ženy 6 000 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč
Muži 5 000 Kč 2 700 Kč 2 700 Kč

V případě, že má hráč v klubu staršího sourozence, z částky členských příspěvků se mladšímu sourozenci odečítá sleva ve výši 20%. Pokud se hráč k týmu připojí v průběhu probíhající sezónu, hradí se alikvótní část.

Členský příspěvek je možné uhradit výhradně převodem na účet 6023430369/0800, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno hráče a účel platby „členské příspěvky“. 

Některé zdravotní pojišťovny přispívají na sport dětí. Potvrzení pro vaši pojišťovnu s výší uhrazených členských příspěvků vám po předchozí dohodě rádi vystavíme.

V kategorie Přípravek, Mladších žáků/žákyň, Starších žáků/žákyň, Dorostenců a Žen jsou v ceně tréninky navíc s profesionálním kondičním trenérem. Jsme přesvědčeni, že jsou to dobře vynaložené peníze a zajistíme tak optimální všestranný rozvoj našich hráčů a hráček.


Souhrnné rozpisy tréninků

Sezóna 2023-2024

Tréninky podzimní sezóna 2023 venkovní hřiště

Sezóna 2021-2022

Tréninky jarní sezóna 2022 venkovní hřiště

Tréninky halová sezóna 2021-2022 haly a tělocvičny