Informace a dokumenty

Dokumenty ke stažení


Členské příspěvky

Členské příspěvky je možné uhradit za celou sezónu nebo za pololetí. 

Kategorie Celá sezóna
do 31.10.
  1. pololetí 
do 31.10.
2. pololetí
do 31.3.
U6 Minibenjamínci 2 200 Kč nebo 1 300 Kč 1 300 Kč
U8 Benjamínci 3 000 Kč 1 700 Kč 1 700 Kč
U10 Přípravka 4 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč
U12 Mladší žákyně & žáci  4 800 Kč 2 600 Kč 2 600 Kč
U15 Starší žákyně & žáci 5 000 Kč 2 700 Kč 2 700 Kč
U18 Dorostenky & Dorostenci 5 000 Kč 2 700 Kč 2 700 Kč
Ženy & Muži 4 000 Kč 2 200 Kč 2 200 Kč

V případě, že má hráč v klubu staršího sourozence, z částky členských příspěvků se mladšímu sourozenci odečítá sleva ve výši 20%. Pokud se hráč k týmu připojí v průběhu probíhající sezónu, hradí se alikvótní část.

Členský příspěvek je možné uhradit výhradně převodem na účet 6023430369/0800, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno hráče a účel platby „členské příspěvky“. 

Některé zdravotní pojišťovny přispívají na sport dětí. Potvrzení pro vaši pojišťovnu s výší uhrazených členských příspěvků vám po předchozí dohodě rádi vystavíme.

K meziročnímu navýšení částky příspěvků pro kategorie Přípravek, Mladších žáků, Starších žáků a Dorostenců dochází zejména, že jsme se rozhodli trvale zařadit navíc kondiční tréninky s profesionálním trenérem. Jsme přesvědčeni, že jsou to dobře vynaložené peníze a zajistíme tak optimální všestranný rozvoj našich hráčů.


Souhrnné rozpisy tréninků

Tréninky halová sezóna 2022-2023 haly a tělocvičny

Tréninky podzimní sezóna 2022 venkovní hřiště