Zápisy z jednání výboru

Členové vedení oddílu se potkávají na jednáních a řeší nejen provozní otázky k zajištění provozu oddílu, ale společně přemýšlí i nad další strategií a rozvojem. Pokud se chcete podívat do naší kuchyně, jak to vaříme, podívejte se na zápisy ze schůzek výboru oddílu.


ROK 2020


ROK 2019


ROK 2018