Sportovní koncepce

Naše sportovní koncepce je směřována k jednoznačnému cíli – k vytvoření plnohodnotně fungujícího mužstva mužů a žen s navazující strukturou nižších věkových kategorií, tak aby mohlo dlouhodobě docházet k postupnému doplňování a obměňování těchto mužstev.

V nejbližších dvou letech předpokládáme v mužské části založení mužstva dorostu „ze spodu“ podporovaného všemi věkovými kategoriemi. V ženské části předpokládáme pod stávajícím mužstvem dorostenek postupné „zaplňování“ chybějících mužstev, ač to s ohledem na dlouhodobě menší zájem děvčat o tento sport v našem regionu bude velice obtížné.