Sportovní koncepce a metodika

Sportovní koncepce

Naše sportovní koncepce je směřována k jednoznačnému cíli – k vytvoření plnohodnotně fungujícího mužstva mužů a žen s navazující strukturou nižších věkových kategorií, tak aby mohlo dlouhodobě docházet k postupnému doplňování a obměňování těchto mužstev.

V nejbližších dvou letech předpokládáme v mužské části založení mužstva dorostu „ze spodu“ podporovaného všemi věkovými kategoriemi. V ženské části předpokládáme pod stávajícím mužstvem dorostenek postupné „zaplňování“ chybějících mužstev, ač to s ohledem na dlouhodobě menší zájem děvčat o tento sport v našem regionu bude velice obtížné.

Podrobnosti sportovní koncepce pro jednotlivé věkové kategorie od Minibenjamínků až po Dorost jsou v samostatném dokumentu.

Sportovní koncepce kategorie Minibenjamínci až Starší žáci


Metodika hokejové akademie

Naši trenéři, vedoucí týmů i rozhodčí se řídí metodikou hokejové akademie.

Více o principech a obsahu hokejové akademie najdete na stránkách Českého svazu pozemního hokeje.


Trenérská rada

Naši trenéři se pravidelně setkávají na trenérských radách. Pod vedením sportovního vedoucího a šéftrenéra domlouvají plány sportovního rozvoje, společně nastavují metodiku a strategii trénování pro jednotlivé věkové kategorie.

Trenéři si vyměňují své zkušenosti a poznatky práce s týmem. Nejen z pohledu fyzické, technické a taktické přípravy, ale i jak udělat tu správnou partu a mít v týmu vítězného ducha. Před zahájením nové sezóny se rovněž společně ladí soupisky jednotlivých týmů. Nejen podle věku hráčů, ale přihlíží i k individuálním schopnostem, dovednostem a talentu každého sportovce.

Zápisy trenérské rady


Sportovní kodex

Pravidla chování a vystupování na sportovišti pro hráče, trenéry, rodiče či diváky shrnuje v jednoduchých bodech náš oddílový sportovní kodex.

Sportovní kodex oddílu