Brigáda na hřišti

V neděli 26.3. se v našem areálu uskutečnila každoroční předsezónní brigáda pozemních hokejistů.
Přes ne příliš velkou účast (něco málo přes dvacet účastníků), se nám podařilo udělat, vše co jsme si naplánovali. Poklidila se hrací plocha včetně vyčištění kanálků, na brankách se obnovil nátěr, proběhla oprava a nátěr laviček, odstraněno bylo letité pletivo v prostoru nad hřištěm a před objektem kabin se vykopal základový pás pro novou opěrnou zídku.

Opravdu velký dík patří všem zúčastněným, kteří neváhali věnovat část svého volného času k vylepšení prostředí, kde se pohybují jejich děti, či kamarádi.    

Ještě jednou díky Honza