Brigádníci hlásí: „Jarní sezóna u nás může vypuknout!“

Minulou neděli parta nadšenců odfajfkovala v seznamu všechny důležité úkoly.

Co to znamená pro hráče, trenéry a diváky? Tak třeba se nebudeme na hřišti brodit v kalužích, protože voda ze hřiště má kudy odtékat díky vyčištěným odvodňovacím kanálkům. Při dosednutí na diváckou lavičku se do hýždě nezabodne tříska a nebude tak nutné hledat lékařskou pomoc s ošetřením choulostivých míst, neboť došlo také na renovaci laviček. V uklizených šatnách po malování si hned tak sportovce neopřede pavouk a přes vyčištěná okna do šaten pronikne denní světlo, takže trenéři se mnohem rychleji zorientují nad svými magnetickými tabulemi.

Podařila se spousta dalších věcí venku i uvnitř. Pročištěny stromové nálety nad kantýnou, natřené branky, uklizené střídačky, uspořádané sportovní pomůcky v buňce, opravené branky pro nejmenší hráče. A takto bychom mohli s výčtem splněných věcí pokračovat.

Velké díky všem za účast a nasazení při jarní brigádě!