Tréninky s Markem Bradou prostě táhnou!

Marek Brada, kondiční trenér juniorské reprezentace v pozemním hokeji, vylepšuje od května kondičku mnichovických hráčů.  A charismatický trenér si naše teenagery zkrátka získal od prvních chvil!

Jak svoje působení vidí sám Marek?

Kondiční přípravu hráče chápu nejen jako rozvoj komplexu vlastností, dovedností  a předpokladů typických pro daný sport, ale i jako výchovu samotného hráče a posílení jeho charakteru, tzn. Podporu v upevňování pozitivních postojů, emocí a hodnot na hřišti i mimo něj.

V dnešní době je zásadní nabídnout hráčům to co jim chybí oproti létům minulým a to všeobecný pohyb (všestrannost), možnost učit se od svých vrstevníků (hra na „plácku“), dovolit hráčům chybovat a umožnit jim hledat optimální řešení (kreativita). Vyvarovat se předčasné specializaci a nadměrného drilu v nízkém věku (vyhoření/zranění/demotivace), ale naopak pomocí koučinku chytře dovést hráče sekundární cestou k výkonu převážně skrze hry/soutěže/příběhy/příklady (pozitivní motivace a emoce).

V kondiční přípravě postupuji dle aktuálních vědeckých zjištění, vlastních zkušeností a zpětné vazby od hráčů. Rozhodující faktor je trpělivost.

Vše má svůj čas, to dvojnásob platí v kondiční přípravě mladých hráčů. Ve chvíli, kdy víme v jakých fázích se vývoj jedince nachází (má nacházet), nehledáme zkratky (k předčasnému výkonu) a odměnou nám bude hráč s pozitivními emocemi navázanými na pozemní hokej při maximálním vytěžení jeho sportovních a morálních předpokladů, potenciálu (kondičně silný, mentálně stabilní a charakterově vyspělý pozemní hokejista).