Memoriál Karla Špringera st. a Václava Musila

Po skoncení programu zahraje skupina Ve stanici nelze.
Dovolujeme si Vás co nejsrdecneji pozvat, pridte se pobavit
pri spolecném posezení, grilování a tanci.
Sobota 29. 8. 2020