Mnichovičtí hokejisté se „soustředili“

Je už prakticky tradicí, že v předposledním srpnovém týdnu se scházejí k první předsezonní přípravě mnichovičtí hokejisté pozemní na vlastním hřišti. Letos však poprvé bylo nutné s ohledem na vzrůstající zájem (více jak 60 dětí!!!) akci rozdělit na dvě. Původní termín patřil těm starším, děvčatům a chlapcům hrajícím za přípravku a starším.

Více jak třicítce borců letos vyšlo počasí téměř na jednotku a tak se mohli věnovat první tři dny soustředění oživení a rozvoji svých hokejových schopností. Pod vedením zkušených trenérů jako je např.Pepa Slavíček v kombinaci s našim úspěšným mládím, naši malí „pozemáci“ rozděleni do třech skupin absolvovali dopoledne vždy několik cvičení a v odpolední části se věnovali převážně hře a její taktice. Čtvrtek patřil výletování. Dopoledne všichni společně absolvovali pod vedením „výletového specialisty“ Franty Buršíka pěší výlet okolo Mnichovic, odpoledne se pak mohli osvěžit koupelí v řece Sázavě na Hlásce.
Pátek měl již tradiční program, ráno poslední cvičení a pak již setřást únavu při pestrých soutěžích. V podvečerních hodinách si pak chlapci a děvčata měli možnost opéct vuřty a hurá na Podhorky. Noční bojovka tentokrát silně zamávala s nervovou soustavou zúčastněných, vždyť do sporadicky osvětleného lesa se samostatně vydala jen hrstka nejodvážnějších. Nicméně ve dvojicích a skupinách už to šlo a tak si strašidelnou cestu prošel i zbytek zúčastněných.
Jelikož noc z pátku na sobotu byla opravdu letní, převážná většina si ustlala tam, kde jim je asi nejlépe, na hřišti, na hrací ploše. Sice to tam trochu vypadalo, že buď dorazil cirkus, nebo se na hřišti koná rej světlušek, ale nakonec vše zhaslo a šlo se spát.
Sobotní ráno se pak všichni rozprchli do svých domovů, aby si ještě užili posledních pár prázdninových dnů.
Věříme , že se akce všem líbila a pomůže k tomu, aby přechod do běžného hracího programu byl zásluhou soustředění přeci jen pro všechny méně bolestný a kluci a děvčata pak i v letošní sezoně minimálně stejně úspěšní jako v letech minulých.                              

Na závěr musím moc a moc poděkovat všem, kdo se na akci podíleli, jmenovitě : Pepa Slavíček, Franta Buršík, Žaneta Karásková, mladí z klanu Pažitkových (Bára, Terezka, Vojta), Linda Matoušková a Maty Hána. Byli jste všichni moc super!

Tak zase za rok H.V.